TEPEYATAK

Biyogaz

     Biyolojik atıkların geri dönüşüm için Biyogaz tesisi

Biyogaz tesisi nedir?
Biyogaz başta hayvan gübreleri ve  bitki artıkları olmak üzere, her türlü organik materyalin havasız koşullarda fermantasyonu sonucu elde edilen, bileşiminde metan ve karbondioksit gazı bulunan bir gaz karışımıdır.
Biyogaz tesisi - biyolojik geri dönüşümü en etkin sistemdir. Bu sistem kurulduğunda , geri dönüşüm yapar ve kısa zamanda geri ödeme süresine sahiptir.
 
Diğer geri dönüşüm sistemleri farklılıklar şunlardır ;

1)  Biyogaz tesisi, güç tüketmez fakat güç üretir.
2)  Üretilen elektrik işletmede ve diğer geri dönüşüm sistemlerinin son ürünlerinin (kuru yem veya kuru gübre) ihtiyaçlarında kullanılır,satılabilir veya geri dönüşümlü kullanılır.
 
Aşağıdaki hammaddeler Biyogaz üretimi için kullanılabilir:
 
Hayvan gübresi, domuz gübresi, tavuk gübre, mezbaha atıkları (kan, yağ, iç ve işkembe içeriği), bitki atıklar, yem, çürümüş tanecik, atık su, yağ, biyolojik atıklar, gıda sanayi atıkları, maltlaştırmak kalıntıları,imbik taşkınlık, bioethanol fabrikası taşkınlık, bira tahıl (arpa mayası filtrasyonu sonra), şeker pancarı ve meyve ezmesi, şeker pancarı başında, teknik gliserin üretim biodisel () sonra, lif ve diğer maltlaştırmak kalıntıları ezilmiş nişasta ve şeker pekmezi üretimi, süt kesilmiş sütün suyu, yüzme çamur, belediye atık su arıtma tesisi, yosun gelen yüzdürme çamur. Hammaddelerin çoğu birbirleri ile karışık olabilir.
Biyogaz tesisinin yararları nelerdir?
Atık geri dönüşüm sağlar:
Ana avantajları
 1. Ekolojik temizlik
 2. Gaz,
 3. Organik gübre,
 4. yatırım maliyetinde tasarruf (yeni işletmeler  için )
 Ek Yararlar
 1. Elektrik üretimi,
 2. Isıtmak,
 3. Arac yakıtı
Biyogaz Tesisinin Yararları hakkında Detaylar
Ekolojik temizlik ve kullanımı
Biyogaz tesisi işletmesi 500 mt' den 150 mt'ye kadar mesafede olmalıdır..Birçok durumda bu tür ekolojik sorunlar bazı şirketler için çok önemlidir.
Gübre alanlarında ciddi bir alan kaybı ve kötü koku vardır.Gübre Depolarına kıyasla Biyogaz tesisi , birkaç kez daha az alan gerektirir.Su Biyogaz tesislerinde  arıtmadan sonra ayrılır ve kolayca Buharlaşır.. Yatırımlarda gübre çukur  inşaatı tamamen boşundır.. Biyogaz sizi karlı  ve daha etkili arazi kullanımı ile yatırımlarda geri dönüşümü kısa süreli olandır.
 Biyogaz nedir?
Biyogaz başta hayvan gübreleri ve  bitki artıkları olmak üzere, her türlü organik materyalin havasız koşullarda fermantasyonu sonucu elde edilen, bileşiminde metan ve karbondioksit gazı bulunan bir gaz karışımıdır. Isıl değeri yüksek bir enerji kaynağıdır. Biyogaz dendiğinde sadece akla enerjinin gelmesi yanlış değerlendirmelere neden olmaktadır. Tarımsal üretimle uğraşanlar ve ülke ekonomisi açısından biyogazın asıl önemi, biyogaz üretimi sonucunda fermente olmuş değerli bir organik gübrenin elde edilmesidir. Biyogaz uygulamaları sonucunda temiz bir çevreye sahip olunmakta ve gübrelerle yayılan hastalıklar en aza indirilerek çevre sağlığına olumlu etkiler sağlanmaktadır. Bu nedenle biyogazı bir bütün olarak düşünmek, hiç tükenmeyecek bir kaynak olarak göz önüne almak, biyogaz konusunda yapılacak çalışmaları organize etmek ülke ekonomisi açısından önem taşımaktadır.
Fermentasyon bir süreç içinde biyolojik atık Biyogaz üretmektedir.Bu gaz teknolojik amacıyla, ısıtma ve elektrik üretimi için kullanılabilir
Biyogaz özellikleri ile doğal gaz benzer. Durumunda ayarlanabilir brülör ile Biyogaz kullanılır sadece hidrojen sülfat ve amonyak kaldırma ve kurutma ihtiyacı var. Eğer brülör karbon dioksit kaldırma ve sistemi ayarlanabilir değilse  gerekecektir.
Bu gaz kuru buz olarak kullanılan içecek üretim ve teknolojik amaçları ve değerli mal olarak satılır olabilir.
 Hammadde
 Biyogaz verim m 3 / hammadde
İnek gübresi 60 60
Domuz gübresi 65 65
Tavuk gübre 130 130
Şişman 1300 1300
Bozulma taşkınlık 70 70
Tahıl 500-560 500-560
Silaj, bitki başında, ot, yosun 400 400
Süt kesilmiş sütün suyu 50 50
 Meyve ve şeker pancarı hamuru 50-70 50-70
 Teknik gliserin 500 500
   
 
Biyo-gübre
Ham gübre ve diğer biyolojik atık 3-5 yıl için gübre olarak geçerli değildir. Anaerobik biyokütle fermante olduğunda yüksek performanslı biyolojik gübre bitmiş ve hazır olarak kullanılmaktadır.  Bu sadece ekolojik sorun değil, ciddi kar sorunudur.. Ham biyolojik atık (örneğin gübre) mineraller olarak kimyasal organik için bitkiler tarafından tüketimi  sınırlı bulunmaktadır.Eğer % 60 hazmedilirse biyokütle olarak karşılaştırılabilir.Ham gübre Örneğin mineralizasyon % 40 olarak  Hazmedilirse biyokütle katı ve sıvı biyo-gübre nitrit  bittiğinde, ot tohumları, patojen microflora, parazit yumurtaları ve odors.Dengeli biyolojik bir gübre uygulaması sonucu  ürün verim olarak % 30-50 kadar artırılabilir.
Biyogaz tesisleri kaliteli biyolojik gübre üretmektedir.  Biyo-gübre ciddi bir kardır.. Biyolojik nitelikte gübre  neredeyse 0 "eşittir maliyettedir..  Bu herkes için satılabilir bir mal olarak değerlendirilir.
Yatırım tasarruf
Yeni işletmelerin yeni doğalgaz boru hattı, elektrik hattı, yardımcı jeneratörler ve atık depolama tesisleri inşasını önlemek için önemli yatırım tasarruf olasılığı nedeniyle olabilir. Atık depo boyutuna göre iki kat azaltılmış olabilir. Biyogaz tesisi Yatırım maliyet tasarrufuna  fiyat olarak 30-40%  ulaşabilirsiniz.
 
Elektrik
1 m 3 biyogaz  2 kWh elektrik üretmektedir.Genel elektrik şebeke kıyasla dalgalanma yoktur.
Isıtmak
Isı jeneratör veya Biyogaz yakma tesislerinde ısıtma soğutma gelen çalışma, teknolojik amaçları, buhar üretimi, tohumların kurutulması, odun kurutma kullanılan, sıcak su .
Yeni veya mevcut seralara Yakın Biyogaz tesisleri mükemmel bir çözümdür.  Seralarda , domates ve çiçek büyümek için gereken  harcamaların % 90 ısı ve gübre maliyetleridir.  Biyogaz tesisleri ile birlikte  seralarda karlılık 300-500% ulaşılabilir .
Araç yakıt
Bu tür araç metan deposu olarak doldurulmuş olmalı ve olabilir.
Gaz zaten var istasyon ağı doldurma büyük.Dizel  yakıt Fiyatlarının sürekli  durumlarda, metan kullanımı daha cazip hale gelir. Biyogaz tesisleri Biyogaz üretimi ve metan istasyonu ile donatılmış olabilir. Ayrıca metan araçta kullanılabilmesi için  motor dönüşüm şarttır. Dönüşüm sistem biriminin maliyeti 2.200 Euro, tüm malzemeler üzerinde çalışacak şekilde. Metan dolum istasyonu geri ödeme süresi yaklaşık yarım yıldır.
1 Lt dizel yakıt  1 m3 biomethana eşittir.
Biyogaz tesisi şeması

 
Biyogaz çalışma prensibi
Sıvı biyolojik atıklar,Biyogaz tesisleri için pompalanır.ayrı bir pompalama servis odası vardır.  Katı biyolojik atıklar (gübre) kemer konveyör tarafından  gübre depolamaya, veya dağıtım traktörleri ile taşınır.Sıvı olarak başlangıçta birincil tankı gelen atıklar. Birincil atık deposunda homojen bir şekilde ısıtmalı (bazen) veya gerekli sıcaklık için soğutmaktadır.Birincil atık deposu 2-3 gün depolama kapasitesine sahiptir. Katı atık'ta tanka homojen yüklenmiş olabilir veya digester içine vida şarj yöntemi ile ulaştırılır.
Homogenization tank ve vida şarj biyokütleyi (gübre, gübre veya imbik taşkınlık) Göndererek (biyolojik reaktör) digester gelir.  Biyolojik reaktör gaz geçirmez ve asite dayanıklı betondan yapılan tankıdır.Reaktör içi ısı  yalıtımlıdır.  Bu ısı yalıtımı  Biyogaz tesisi için bulunduğu yerin  iklim şartlarına bağlı olarak hesaplanır.  Mikroorganizmaların 'hayati faaliyetleri için ve digester içinde bile sıcaklık tutulur, sürekli, genel olarak mesophilic sıcaklığı modu (30-41 ° С) olduğunu.Sıcaklık termophilic modu (yaklaşık 55 ° С) kullanılır bazı durumlarda.  Biyokütle ve digester içinde karıştırma birkaç yolu ile yapılır ve hammadde türüne bağlıdır, kendi nem ve diğer özellikleri. Karıştırma slopped karıştırıcı yapılabilir "raket" tipi karıştırıcı veya örtülü karıştırıcılar..Tüm karıştırıcı tipleri paslanmaz çeliktir. Bazı durumlarda karıştırma cihazı yerine mekanik hidrolik olabilir.  Böyle karıştırıcılar bakteriyel pompa ile katmanlar halinde biyokütle pompası olabilir. Biyo reaktörlerde ahşap ve beton kubbe ile inşa ve 25-30 yıl hizmet ömrü var.
Digester sıcaklığı sıcak su ile sağlanır,giriş sıcaklığı  60 ° С ve boşaltma sıcaklığı 40 ° С dir.  Kalorifer boruları inşa edilebilir .Boruların reaktör duvarı veya  digester duvarın iç tarafa monte edilmiş olması gereklidir.. Durumda Biyogaz tesisi işbirliği ile donatılmış üretim birimi digester olarak jeneratör su soğutma ile sıcak olabilir. Jeneratör soğutma su ve 90 ° С sıcaklık var 40 ° С su ile bu ısıtma sistemi 60 ° С ile su alır karışık digester ısıtma sistemi girmesini önce. . Kış saati Biyogaz tesisi olarak ısı% 70'e jeneratör ve yaz saati 10% cihaz soğutma kadar gerektirir. Eğer Biyogaz tesisi gaz üretimi sıcak su sadece amaçlı özel bir su kazan alınmıştır.. Biyogaz tesisinin kendi ısı enerji tüketimi   genellikle % 5 veya % 15 dir.
Bioreactor olarak biyokütle ve ortalama hidrolik tutma süresi (malzemenin türünü) 20-40 gün olduğuna bağlı. . Organik madde () mikroorganizmalar ve biyokütle sunulan tarafından değiştirilmiş metabolized bu süre boyunca. . Mısır yem hidrolik tutma süresi yaklaşık 70-160 gündür.Hidrolik tutma süresi digester  boyutunu belirler.
Bu fermantasyon işlemi olan digester içine Biyogaz tesisi sırasında kurmak enjekte olan oksijensiz mikroorganizmalar tarafından yapılır.  Daha fazla mikroorganizma enjeksiyon gerekli değildir. Microorganisma enjeksiyonunun bir üç yolu vardır: 1) mikroorganizmaların enjeksiyon 2 konsantre tarafından) taze gübre ek veya operasyonel Biyogaz tesisi gelen biyokütle 3) enjeksiyon yapılır. . Kural 2. ve 3. yöntemleri gibi ucuz olanları olarak kullanılır. Microorganisms hayvan bağırsakları haline gelen gübre ve zararlı olmayan elde insan veya hayvan. Bu nedenle Biyoreaktörler veya fermenters çiftlik veya üretim tesislerinin yakınında yer olabilir.
Elimizdeki son ürünler: Biyogaz ve biyolojik gübre olarak (kompost veya sıvı).
Biyogaz bir gasholder de saklanır.. Bu gasholder basıncı ve Biyogaz kompozisyon içinde  yüksek gerilme ve şişmeye dayanıklıdır.Bu membran malzeme güneş ışığı ve dahili bioreactor hareketlerıne karşı dayanıklıdır.Gasholder servis ömrü 15 yıldır.  Bioreactor  üst kısmı   gasholder tarafından aplanmıştır
Biyogaz üretilir.Ve ısı ve elektrik üretimi yapılmaktadır. 1m3 Biyogaz of 2 kWh üreten ve ısı güç 2 kilovatsaat elektrik.  Büyük Biyogaz tesisleri acil olan motorlar örneklerini ve gerekli arıza alevlenmek aşırı Biyogaz yazmaya donatılmıştır. Biyogaz sistemi havalandırma, condensate Extractor ve desulphurization ünitesi ile donatılmış olabilir.
Bütün sistemi, otomatik kontrol ünitesi tarafından işletilmektedir. Kontrol ünitesi, karıştırıcılar, ısıtma sistemi, gaz automatics ve jeneratör pompa istasyonu tarafından işletilmektedir.. Yalnızca bir kişi 2 saat için gerekli operasyonel kontrol edebilir. Bu kişi bilgisayar yardımı ile kontrol etmektedir..  herhangi bir kişi  Herhangi bir özel beceri olmadan eğitimden  iki hafta sonra Biyogaz tesisi faaliyetini sürdürebilir..
Anaerobically hazmedildiginde biyokütle bitmiş ve hazır gübre olarak kullanmak için. . Sıvı biyolojik gübre ayırma birimi ile ayrılmış ve bir tank saklanır. . Almanya bu sıvı (amonyak su) bir gübre yüksek amonyak (NH4) içerik nedeniyle olarak kullanılır. . Katı gübre ayrı ayrı saklanır. . Depolama tankı sıvı biyo-gübre Gönderen ulaşım tanklar için daha fazla dağıtım veya satış için pompaladı olduğunu.. Gibi bir seçenek Biyogaz tesisi gübre paketleme hattı ile (şişe 0,3, 0,5, 1,0 l) birlikte olabilir. Durumda sıvı gübre Biyogaz tesisi sahibi için ilgi, bu tesisi ek atık su arıtma modülleri ile donatılmış olabilir.
 Belirtilen çalışma prensibi üzerinde biyolojik atıkların bazı türleri için değiştirilmesi gerekir. Örneğin imbik taşkınlık ve bira tahıl gibi tek hammadde ile dava değil bu.  Ek hidroliz reaktör iki sahne sistemleri kullanılmalıdır bu durumda.  Bu süreç bir acayiplik hidroliz reaktörlerin de asit seviyesinin desteğine sahiptir.
Biyogaz tesisi kendi enerji tüketimi kış süresi 10-15% ve yaz süresi 3-7 is%.  Bu iki saat için gerekli tek bir kişi bile büyük Biyogaz tesisi çalıştırabilir.
Biyogaz tesisi ekipman ve tesisleri
1. 1. Homogenization tankı
2. 2.  Katı yükleyicisinin biyokütle
3. 3. Bioreactor (digester)
4. 4. Karıştırma cihazları
5. 5. Gasholder (gaz depolama)
6. 6.  Su karıştırma ve ısıtma sistemi
7. 7. Gaz sistemi
8. 8.  Pompalama istasyonu
9. 9. Separator Ayırıcı
10. 10.  Kontrol ölçüyor
11. 11. Görselleştirme ile kontrol donanımları
12. 12. Acil sistemi ve güvenlik sistemi alevlenmek
 
Biyogaz tesisi Resimler
 
 
   Biyogaz tesisleri kapasite sınıflandıracak olursak;
Aile tipi (6 -12 m3 kapasiteli)
Çiftlik tipi (50 -100 -150- m3 kapasiteli)
Köy tipi (100-200 m3 kapasiteli)
Sanayi ölçekli tes. (1000 - 10 000 m3 kapasiteli) şeklinde sınıflandırılmaktadır.
 
Soleaenerji aile  tipi biyogaztesislerini çin ve hindistan'da binlerce yapılan modellerde yapmaktadır.Bu araştırma için çin'e gidilmiş 20 gün boyunca bu konuda ileri düzeyde bilgi sahibi puxin gas ile çalışılmış dır.
15 m3'lük tesislerden bir çok yapılmıştır.
 
Fakat şu anda bu tip biyogaz tesislerinin kurulumunda yaşadığımız zorluklardan dolayı yeni tip hızlı kolay kurulabilen 100 - 200 - 300 hayvanlık modüler sistem geliştirme üzerine çalışmaktayız.
 
Soleaenerji sanayi tipi sayılabilecek 1200 büyük baş süt hayvanı için   TUBİTAK SANAYİ ARGE DESTEK PROJESİhazırlamış ve destek almıştır.Proje inaşaatı sonuçlandırılmıştır..Sonuçlandığında  olumlu gelişmeler ile temmuz'da sistem kurulumuna başlanacaktır.
 
 
250 BÜYÜK BAŞ HAYVAN İÇİN YAPILAN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ.....
 
*Biyogaz tesisi kurulumunda en önemli konu tesisin hangi maddeler ile besleneceğidir;
 • *Tesisin kurulacağı bölgede hayvancılık var mı? Var ise hayvan sayısı nedir?
 • *Bulunan hayvanların türü nedir?
 • *Çevrede bitkisel atık var mı? Var ise bitkisel atık miktarı nedir?
 • *Çevrede ne tür bitkisel atıklar mevcut ?
 • *Çevrede yetiştirilen bitkiler nelerdir?
 • *Çevrede gıda sektörü ile ilgili bir tesis var mı?
 • *Bu tesislerin atık miktarı nedir?
 • *Bu atıkların sürekliliği var mıdır?
 • *Bitkisel ve hayvansal atık dışında kullanılabilecek başka hammadde kaynakları var mıdır?
 • *Bu atıkların türü ve miktarı nedir?
 •  Lütfen kullanılacak hammaddelerle ilgili ayrıntılı bir liste hazırlayınız ve bu maddelerin garanti edilen miktarlarını            (ton/gün veya kg/gün olarak) yazınız.Kullanılacak olan hayvan gübresinin niteliği de önemlidir.
 • *Garanti olarak ne kadar yaş gübre mevcut? (ton/gün)
 • *Gübrenin toplanma tekniği nasıl? Gübrede toprak, kum bulunuyor mu?
 • *Gübre biyogaz tesisine pompalanabiliyor mu?
 • *Yaş gübrenin kuru madde oranı nedir?
 •  Biyogaz tesisinin kurulacağı yer de önemlidir.
 • *Tesisin kurulacağı yer neresi? (bölge ya da şehir)
 •  Tabii tesisin kurulum amacı da önemli etkenlerden birisidir.Tesisten  elde edilen biyogazın kullanım amacı nedir?        (elektrik üretimi,ısınma amaçlı, sera ısıtması, tavuk çiftliği ısıtması vs.)
Bu sorulara verilen cevaplara göre tesisin kapasitesi ve kaç kW elektrik gücüne sahip olacağı ve tesisin maliyeti hesaplanacaktır.
                      Saygılarımızla,SOLEA ENERJİ
 
*co2 emüsyonun mukayeseli yüzdesi.......
*Biyogaz otomatik hesaplama değerleri girerek kapasite belirleyin.....
*Aile ,çiftlik,köy tipi biyogaz çalışmalarımızın resimlerini inceleyiniz......

*sanayi tipi biyogaz teklifi alabilmeniz için ön raporlama form lütfen formu doldurunuz...

*Metan gazı hakkında bilmek istedikleriniz....

*Tarım köy işleri bakanlığının biyogaz hakkında word dosyası....

*Çevre bakanlığının biyogaz hakkında word dosyası...

 

*TÜM SORULARINIZ İÇİN     info@soleaenerji.com  

Bugüne kadar 12155 ziyaretçi (29774 klik) ile buradaydı!
© Plekke - Professional Webdesign
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=